Luật Lao Động

Chúng tôi xử lý tất cả các vấn đề pháp lý tại nơi làm việc như:

  • Sa Thải Vô Lý
     
  • Phân Biệt Đối Xử 
  • Không Được Trả Overtime 
  • Không Được Nghỉ Giải Lao 
  • Quấy Rối Tình Dục 
  • Người Tố Giác Sai Phạm

Search for what you're looking for:

Have A Question?

Gửi Tin Nhắn

Morgan & Finch is one of the world’s leading management consulting firms. We work with change-oriented executives to help them make better decisions.

Newsletter

Sign up to our newsletter