Mekong Law

9:00 - 18:00

Theo Lịch Hẹn Trước

(714) 592-2000

Gọi Hoặc Text Để Được Tư Vấn Miễn Phí

Luật Lao Động

Luật California Bảo Vệ Quyền Được Khiếu Nại Của Nhân Viên

Luật California Bảo Vệ Quyền Được Khiếu Nại Của Nhân Viên

Bạn Có Quyền Được Phàn Nàn Về Vấn Đề Gì Tại Nơi Làm Việc? Bạn có thể phàn nàn về bất kỳ vấn đề phi pháp gì đã xảy ra tại nơi làm việc hay trong phạm vi công việc. Dưới đây là một số ví dụ cho những hành vi phi pháp mà người nhân viên có thể khiếu nại: Chủ không trả lương đầy đủ hoặc đúng hạn Chủ...