Mekong Law

9:00 - 18:00

Theo Lịch Hẹn Trước

(714) 592-2000

Gọi Hoặc Text Để Được Tư Vấn Miễn Phí

Admin

Luật California Bảo Vệ Quyền Được Khiếu Nại Của Nhân Viên

Luật California Bảo Vệ Quyền Được Khiếu Nại Của Nhân Viên

Bạn Có Quyền Được Phàn Nàn Về Vấn Đề Gì Tại Nơi Làm Việc? Bạn có thể phàn nàn về bất kỳ vấn đề phi pháp gì đã xảy ra tại nơi làm việc hay trong phạm vi công việc. Dưới đây là một số ví dụ cho những hành vi phi pháp mà người nhân viên có thể khiếu nại: Chủ không trả lương đầy đủ hoặc đúng hạn Chủ...

5 Việc Bạn Cần Làm Khi Bị Chấn Thương Từ Việc Làm

5 Việc Bạn Cần Làm Khi Bị Chấn Thương Từ Việc Làm

Khi bạn bị tai nạn lao động hoặc chấn thương do những thao tác lặp đi lặp lại từ công việc, bạn cần phải làm 5 việc sau:  1. Báo cho người quản lý biết rằng bạn đã bị chấn thương do công việc và yêu cầu được chữa trị. Lưu ý rằng bạn sẽ được chữa trị và bồi thường cho cả tai nạn lao động hoặc chấn...